Bio

Aan de Universiteit van Utrecht studeerde Sjoukje Algemene Sociale wetenschappen, met als specialisatie het tracé ‘stadsstudies’. Tijdens haar  studie was zij onder meer werkzaam als student assistent bij Prof. F. Bovenkerk aan het Willem Pompe Instituut in Utrecht. Haar afstudeeronderzoek over de autopoetsbranche voerde Sjoukje uit in dienst van dit instituut. Na haar afstuderen werkte Sjoukje onder meer aan de Erasmus universiteit aan een onderzoek naar de effecten van koppelingswet in samenwerking met Prof. J. van de Leun, aan de universiteit van Utrecht in een groot Europees onderzoeksproject naar sociale uitsluiting en aan de UvA opnieuw naar sociale uitsluiting. Daarna is  Sjoukje aan de Amsterdamse School Voor Sociaal wetenschappelijk onderzoek begonnen met haar promotie onderzoek. Dit onderzoek naar de markt van betaald huishoudelijk werk begonnen voerde zij uit onder supervisie van Prof. J. Visser, Prof J. Rath en dr. R. Van Daalen. De laatste jaren heeft zij naast het afronden van haar proefschrift gewerkt in een breed scala van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Stedelijke problematieken, arbeidsmarktvraagstukken, migratievraagstukken en de organisatie van het huiselijke leven zijn onderwerpen die haar bijzondere interesse hebben.

Publicaties

 • S.Botman. Gewoon Schoonmaken. De troebele arbeidsrelaties in betaald huishoudelijk werk. Academisch Proefschrift UvA. Amsterdam 2010
 • S.Botman. Transnational domestic workers and employers in the Dutch welfare state. Paper for the ECRP networking event: Transnational domestic workers and the national welfare state. Amsterdam 2008
 • S. Botman. Betaal de werkster door. In: De volkskrant, 19-08-08.
 • S.Botman. Het ongemak van huishoudelijk personeel. In: K. van Beek en M. Ham (red), Gaat de Elite ons redden? De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving. Amsterdam. Van Gennep. 2007.
 • S. Botman. Migration and informality. Paid domestic labour in Amsterdam. Paper for the international workshop on Contemporary perspectives on Asian women as transnational domestic workers. Singapore. 2004.
 • S. Botman. The Informal economy of paid domestic labour. Paper for the servant project. Munich 2003.
 • S. Botman Bras, H., Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop van vrouwen, ca. 1850-1950. Dissertatie Universiteit Utrecht. Aksant, 2002, in: Mens en Maatschappij, Vol. 78, nr. 02.
 • S. Botman, R. van Kempen, The spatial dimensions of urban exclusion and integration: the case of Rotterdam, Urbex series no. 19, Amsterdam, AME, 2001.
 • H. Blok, S. Botman e.a., Comparative statistical analysis at national, metropolitan, local and neighbourhood level: The Netherlands: Amsterdam and Rotterdam, Urbex series no.6, Amsterdam, AME, 2000.
 • J. Van der Leun, S. Botman, Uitsluiting van illegale migranten na de Koppelingswet, In: Het vierde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, red: G. Engbersen en E. Snel, 1999
 • S. Botman, Vergaarbak multiculturalisme, In: Focaal nr. 34, 1999.